Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Fuvarolcsón weboldalt üzemeltető Universal Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 2220 Vecsés, Üllői út 807. B.; cégjegyzékszáma: 13-09-182200; adószáma: 13296018-2-13; email elérhetőség: info@fuvarolcson.hu, telefonszám: +36 30 588 2443; továbbiakban: Szolgáltató) és az Universal Logistics Kft. által a Fuvarolcsón weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.fuvarolcson.hu weboldalon található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A Fuvarolcsón weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A Fuvarolcsón weboldal üzemeltetését, a kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet az Universal Logistics Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Székhely: 2220 Vecsés, Üllői út 807. B.

Telefonszám: +36 30 588 2443

Email: info@fuvarolcson.hu

1.4. A felhasználó az oldal használatának folytatásával, illetve az oldal ismételt meglátogatásával elfogadja az oldal használatára vonatkozó felhasználási feltételeket.

1.5. Szolgáltató az oldal használatát díjmentesen biztosítja.

2. Ajánlatkérés szállítmányozásra

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában adott konkrét szállítmányozási feladatra vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és munkanapokon 14:00 óráig beérkezett ajánlatkérések esetén 3 órán belül, ettől eltérő időben beérkező ajánlatkérések esetén a rákövetkező munkanapon 10:00 óráig a kért fuvar-szolgáltatás tekintetében pontos ajánlatot küldenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

2.3 Az ajánlatkérés oldalon értelemszerűen meg kell adni az ajánlatkérő adatait, elérhetőségét és a szállítmánnyal, a szállítmányt felrakó illetve lerakó céggel kapcsolatos lényeges adatokat, továbbá a megjegyzés rovatba az ajánlattal kapcsolatos speciális, egyéb adatokat.

2.4. Az ajánlatkérésben megadott adatok, rakomány specifikációk alapján cégünk megkeresi az adott desztináció, rakomány paraméterei alapján az alkalmas fuvarozási vállalkozásokat és a vállalkozások megversenyeztetése után munkanapokon 14:00 óráig beérkezett ajánlatkérések esetén 3 órán belül, ettől eltérő időben beérkező ajánlatkérések esetén a rákövetkező munkanapon 10:00 óráig  elküldi az adott fuvarra vonatkozó optimális árajánlatot. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

A felek között a szerződés minden esetben az ajánlat írásos elfogadásával vagy a szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.

3. Szerzői jogok

3.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető  tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

3.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

3.4 Abban az esetben, ha a Fuvarolcsón weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

4. Egyebek

4.1 A Fuvarolcsón weboldal igénybevétele feltételezi a felhasználó, a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

4.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Fuvarolcsón weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a Fuvarolcsón weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Fuvarolcsón weboldal történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

4.3 A Fuvarolcsón weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött fuvarszolgáltatási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Fuvarolcsón weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

4.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Nagykőrösi Járás Bíróság joghatóságát kötik ki.

4.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Vecsés, 2016. november 15.